EC đề xuất cắt giảm mạnh HFC và cấm sử dụng

Bài đăng liên quan

Honeywell công bố chất làm lạnh không cháy dưới 150 GWP
Honeywell công bố chất làm lạnh không cháy dưới 150 GWP
Marketing

Tiếp theo 

Your message has been sent successfully

An error is occuring