R290

Gas Lạnh

R290

R290 (Propane) là propan cấp chất làm lạnh, được sử dụng thay thế cho chất làm lạnh dòng R404A và R407 trong các hệ thống lạnh và điều hòa không khí mới. R290 (Propane) là một Hydrocarbon và mặc dù rất dễ cháy nhưng nó là một chất làm lạnh hiệu quả và có Tiềm năng Nóng lên Toàn cầu (GWP) thấp.

 Nhận BÁO GIÁ

Mô tả:


R290 (Propane) là propan cấp chất làm lạnh, được sử dụng thay thế cho chất làm lạnh dòng R404A và R407 trong các hệ thống lạnh và điều hòa không khí mới. R290 (Propane) là một Hydrocarbon và mặc dù rất dễ cháy nhưng nó là một chất làm lạnh hiệu quả và có Tiềm năng Nóng lên Toàn cầu (GWP) thấp.

Ứng dụng:


  • Môi chất lạnh trong các hệ thống lạnh và điều hoà không khí dân dụng và thương mại.

  • Nguyên liệu để sản xuất các môi chất lạnh hỗn hợp như R436A/B, R433A, …

  • Dùng làm khí nén trong các bình phun xịt (sơn, mỹ phẩm...)..

Quy cách:


  • Disposable bottle: 5.5kg.
  • Reusable bottles: 40kg, 380kg.
  • Iso tank 20 ~ 25 m3.
  • Get OEM production according to customer's requirements.

Your message has been sent successfully

An error is occuring