R407C

Gas Lạnh

R407C

R407C là môi chất lạnh hỗn hợp của ba HFC, gồm HFC-32 (23%), HFC-125 (25%) và HFC-134a (52%). R407C được thiết kế để thay thế cho môi chất lạnh R22 trong các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại.

 Nhận BÁO GIÁ

Mô tả:


R407C là môi chất lạnh hỗn hợp của ba HFC, gồm HFC-32 (23%), HFC-125 (25%) và HFC-134a (52%). R407C được thiết kế để thay thế cho môi chất lạnh R22 trong các hệ thống lạnh dân dụng và thương mại.

Ứng dụng:


  • Môi chất lạnh thay thế R-22 “Trang bị thêm” cho các hệ thống lạnh hiện có.

  • Sử dụng trong các hệ thống điều hòa không khí dân dụng và thương mại mới.

Quy cách:


  • Bình dùng một lần 11.3kg.

  • Bình tái sử dụng: 90kg, 730kg.

  • Iso tank 20 ~ 25 m3.

  • Nhận sản xuất OEM theo yêu cầu của khách hàng.

Your message has been sent successfully

An error is occuring