Tham gia cùng chúng tôi
vì sự phát triển vững mạnh

Gia nhập gia đình PVCK và cùng nhau đạt những thành quả vượt bật trong con đường sự nghiệp của bạn

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Sale Intern

64/1K Vo Oanh, Ward 25, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm

SALES SUPERVISOR

64/1K Vo Oanh, Ward 25, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm

Sales - Marketing Intern

64/1K Vo Oanh, Ward 25, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm

Maketing Manager

64/1K Vo Oanh, Ward 25, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm

NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

64/1K Vo Oanh, Ward 25, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm

Procurement Manager

64/1K Vo Oanh, Ward 25, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm

Your message has been sent successfully

An error is occuring