Tham gia cùng chúng tôi
vì sự phát triển vững mạnh

Gia nhập gia đình PVCK và cùng nhau đạt những thành quả vượt bật trong con đường sự nghiệp của bạn

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Procurement Manager

Văn phòng: 968, Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm

Sale Intern

Văn phòng: 968, Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm

SALES SUPERVISOR

Văn phòng: 968, Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm

Sales - Marketing Intern

Văn phòng: 968, Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm

Maketing Manager

Văn phòng: 968, Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Xem thêm