Procurement Manager

64/1K Vo Oanh, Ward 25, District Binh Thanh, Ho Chi Minh City, TP Hồ Chí Minh Việt Nam

Mô tả công việc

Người quản lý thu mua, còn được gọi là Người quản lý mua hàng, quản lý khả năng tìm nguồn cung ứng và chuỗi cung ứng của một công ty. Họ chịu trách nhiệm lập chiến lược và đàm phán với các nhà cung cấp và nhà cung cấp để có được các giao dịch hiệu quả nhất về chi phí và giảm chi phí mua sắm.

Vai trò và trách nhiệm

 • Phát triển các chiến lược mua sắm sáng tạo và tiết kiệm chi phí.

 • Tìm nguồn cung ứng và thu hút các nhà cung cấp và nhà cung cấp đáng tin cậy.

 • Đàm phán với các nhà cung cấp và nhà cung cấp để đảm bảo các điều khoản có lợi.

 • Xem xét các hợp đồng hiện có với các nhà cung cấp và nhà cung cấp để đảm bảo tính khả thi đang diễn ra.

 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp.

 • Phê duyệt đơn đặt hàng và xác nhận việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

 • Thực hiện đánh giá rủi ro đối với các hợp đồng và thỏa thuận tiềm năng.

 • Kiểm soát ngân sách mua sắm và thúc đẩy văn hóa tiết kiệm dài hạn chi phí mua sắm.

 • Giám sát và quản lý hệ thống CNTT theo dõi các lô hàng, hàng tồn kho và việc cung cấp hàng hóa.

 • Lập báo cáo đấu thầu

Yêu cầu về trình độ học vấn

 • Bằng cử nhân về quản lý chuỗi cung ứng, hậu cần hoặc quản trị kinh doanh.

 • Có kinh nghiệm quản lý hoạt động chuỗi cung ứng.

 • Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm và công cụ quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm Oracle, SAP Ariba và / hoặc Envision.

 • Kiến thức chuyên sâu về chuẩn bị và xem xét hợp đồng, lập hóa đơn và các điều khoản đàm phán.

 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office Suite (Word, Excel, Outlook và Access).

 • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

 • Kỹ năng quản lý thời gian và đa tác vụ, với khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc.

 • Có tổ chức cao và định hướng chi tiết.

 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc. 

Your message has been sent successfully

An error is occuring