R410A

Gas Lạnh

R410A

R410A được sử dụng trong các thiết bị điều hòa không khí nhẹ và gia dụng. Độ trượt thấp của R410A cũng làm cho nó phù hợp với một số máy nén ly tâm và nó có thể hoạt động trong các ứng dụng nhiệt độ thấp. Là hỗn hợp HFC được thiết kế cho các ứng dụng R22 mới, nó hoạt động ở áp suất cao hơn nhiều chất làm lạnh khác, và do đó không thể được sử dụng để trang bị thêm cho hệ thống R22. Các hệ thống được thiết kế cho R410A có thể tận dụng khả năng sử dụng các thành phần nhỏ hơn của nó.

 Nhận BÁO GIÁ

Mô tả:


R410A được sử dụng trong các thiết bị điều hòa không khí nhẹ và gia dụng. Độ trượt thấp của R410A cũng làm cho nó phù hợp với một số máy nén ly tâm và nó có thể hoạt động trong các ứng dụng nhiệt độ thấp.
Là hỗn hợp HFC được thiết kế cho các ứng dụng R22 mới, nó hoạt động ở áp suất cao hơn nhiều chất làm lạnh khác, và do đó không thể được sử dụng để trang bị thêm cho hệ thống R22. Các hệ thống được thiết kế cho R410A có thể tận dụng khả năng sử dụng các thành phần nhỏ hơn của nó.

Ứng dụng:


  • Sử dụng làm môi chất lạnh trong các hệ thống điều hoà dân dụng và công nghiệp.

  • Dùng trong bơm nhiệt.

Quy cách:


  • Bình dùng một lần: 2,8kg; 11,3kg.

  • Bình tái sử dụng: 80kg, 770kg.

  • Iso tank 20 ~ 25 m3

  • Nhận sản xuất OEM theo yêu cầu của khách hàng.

Your message has been sent successfully

An error is occuring