Tham gia cùng chúng tôi
vì sự phát triển vững mạnh

Gia nhập gia đình PVCK và cùng nhau đạt những thành quả vượt bật trong con đường sự nghiệp của bạn

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Procurement Manager

TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Tìm hiểu thêm

Sale Intern

TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Tìm hiểu thêm

Marketing Manager

TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Tìm hiểu thêm

SALES SUPEVISOR

TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Tìm hiểu thêm

Sales – Marketing Intern

TP Hồ Chí Minh Việt Nam
Tìm hiểu thêm